Ανακοινώσεις

Εμπλουτισμός ψηφιακού αρχείου

 
Το ψηφιακό αρχείου του περιοδικού ενημερώθηκε με το περιεχόμενο των τευχών 15 & 16 του 2006 και 17 & 18 του 2007.  
Αναρτημένες: 2012-08-28
 
1 - 1 από 1 Στοιχεία



ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ, ISSN: 1105-395X, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών